Какво представлява

Рентгенография при която образа се получава на рентгенографски филм посредством бисектрисна или паралелна техника (с филмдържател). Филмдържателите спомагат за значително намаляване на грешките при експонация и съотв. допринасят за намаляване на йонизиращата доза. Полученият рентгенов образ на зъбите е с размери близки до реалните.