Какво представлява

Показва общ изглед на съзъбието, челюстите, максиларните синуси и темпоромандибуларните стави.

Прилага се за диагностика на различни болестни състояния на зъбите, за ретинирали или допълнителни зъби, за визуализация на зъбни зародиши при ортодонтски случаи, за откриване на кисти, за оценка отношението на зъбите спрямо основите на максиларните синуси и мандибуларния канал, за диагностка на фрактури и др.