Завършила специалността "Рентгенов лаборант" в Медицински колеж към Медицински университет в град Пловдив.

Работи последавателно в:

1. 12 –то ДКЦ , ж.к. „ Люлин -9 „ - град София

2.Национален онкологичен медицински център - град София

3.Университетска болница „ Д-р Георги Странски „ към Медицински университет - град Плевен.

От 2016 година работи в дентален рентген „Панорама„ като старши рентгенов лаборант.