Дентален рентгенов лаборант Десислава Димова е родена в гр. Нови пазар. Завършила е медицински колеж в град Варна през 2017 година.

Започва работа в Дентален рентген Панорама през 2019 г. Преди това провежда терапия чрез оксигенация като оператор на барокамера.